top of page'Gezondheid berust op het in harmonie zijn met de ziel.'


Dr. Edward Bach

Dokt

Dr. Edward Bach was een arts, homeopaat en bacterioloog, die zijn leven heeft gewijd aan het zoeken naar de zuiverste methode van genezen. 

Net als veel artsen tegenwoordig, geloofde hij dat de gemoedstoestand een belangrijke rol speelt in het ontstaan en genezen van ziekten. Toen hij in 1936 stief had hij een compleet systeem ontwikkeld van 38 bloesemremedies en de Rescue Remedy. Elke remedie (op één nl. Rock Water) is bereid uit de bloesems van planten, bomen en struiken. Deze bloesemremedies behandelen de persoon in plaats van de ziekte of de symptomen. 

Hoe werken Bachbloesems? 

De Bachbloesemremedies behandelen, evenals andere vormen van natuurgeneeswijzen, de individuele persoon en niet de ziekte of de symptomen van die ziekte. Ze werken specifiek op de emotionele gesteldheid van de betreffende persoon. Zo kunnen twee mensen met dezelfde fysieke klacht, bijvoorbeeld jicht, baat hebben bij totaal verschillende remedies. De één heeft zich misschien bij zijn ziekte neergelegd, terwijl de ander er ongeduldig mee omgaat, waardoor voor beiden verschillende remedies van toepassing zijn. 

Het effect van de remedies is niet het onderdrukken van een negatieve houding, maar deze om te zetten in een positieve. Hierdoor wordt het eigen vermogen tot zelfgenezen gestimuleerd. Het fysieke systeem kan alle energie aanwenden om de strijd tegen ziekte of stress aan te gaan. 

Ook als men geen lichamelijke klachten heeft, kan men baat hebben bij de remedies. Velen van ons vervallen tijdens periodes van moeilijkheden of grote vermoeidheid vaak in negatieve gemoedsstemmingen; ook dan zijn de remedies van onschatbare waarde voor het herstellen van het evenwicht voordat fysieke symptomen ontstaan. 

Bachbloesemremedies hebben niet meer placebo effect dan andere geneesmiddelen. De remedies zijn zowel bij baby's als dieren erg effectief. Ze hebben ook mensen geholpen die er zeer sceptisch tegenover stonden, maar ze toch als een laatste redmiddel wilden proberen. Ook planten hebben baat bij de remedies. Plantenliefhebbers gebruiken bijvoorbeeld Rescue Remedy bij het verpotten, zodat de planten het daarna sneller weer goed doen. 

Dr. Bach verdeelde de 38 remedies in zeven groepen. Iedere groep vertegenwoordigt het fundamentele conflict dat ons belemmert trouw te zijn aan onszelf:

  • angst

  • onzekerheid 

  • onvoldoende interesse in het hier en nu

  • eenzaamheid

  • overgevoeligheid voor invloeden en ideeën

  • moedeloosheid en wanhoop

  • overbezorgdheid voor het welzijn van anderen. 

Binnen elke groep werkt iedere remedie op de specifieke aard van het betreffende probleem. Angst kan zich bijvoorbeeld op verschillende manieren voordoen: hevige schrik of paniek (waarvoor Rock Rose nodig is), benoembare, alledaagse angst (Mimulus), angst om je zelfbeheersing te verliezen (Cherry Plum), onverklaarbare angst (Aspen) of angstige overzorgdheid voor anderen (Red Chesnut). 

Zoals Dr. Bach de zeven conflictgebieden benoemde die onze gezondheid verstoren, zo omschreef hij ook de verschillende fasen in het genezingsproces: vrede, hoop, vreugde, geloof, overtuiging, wijsheid en liefde. 

Het kiezen van de remedie wordt vergemakkelijkt door te kijken naar de wezenlijke oorzaak van het specifieke probleem. 

De Bachremedies worden niet direct gebruikt voor lichamelijke klachten, maar om de negatieve gemoedsstemmingen van degene die er last van heeft, zoals bezorgdheid, vrees, irritatie, wanhoop, enz.. te behandelen. Deze gemoedstemmingen kunnen immers het herstel van de gezondheid in de weg staan, maar worden ook gezien als een oorzaak van ziekte en kwalen. 

Er zijn ziektebeelden die te maken hebben met genetische overdraagbaarheid en waar de remedies niets aan kunnen veranderen. Ze kunnen wel helpen om de draagkracht die nodig is om de ziekte te dragen, groter te maken. 

Het gaat vooral over je energie op de juiste plaats te krijgen en daardoor meer balans te ervaren. 

Uit "De 38 Bach Bloesem Remedies, the Original Bach Flower Remedies", Wigmore publicatie ISBN 0-946982-18-x

bottom of page