top of page

Wat is Reiki?

Reiki-behandeling

De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji) =

霊    rei ('geest' of 'ziel') 

気    ki ('energie' of 'levenskracht')*.

Volgens het gangbare verhaal is Reiki aan het eind van de negentiende eeuw ontdekt door dr. Mikao Usui. Hij was predikant en hoofd van een christelijke universiteit in Kyoto, Japan. 

De universele levensenergie Reiki, is overal om ons heen en is aanwezig in alles wat leeft.

Het is een essentiële energie waaruit wij bestaan. 

Reiki is een geneeswijze die al eeuwen oud is en die iedereen bewust kan leren toepassen. Reiki zorgt ervoor dat tekorten aan energie in ons lichaam worden opgelost zodat de natuurlijke balans wordt hersteld. Waar Reiki stroomt, wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat, opgelost. Door handoplegging op pijnlijke plekken kunnen we de pijn uit die zones verminderen. 

Het stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam. 

Een Reiki behandeling geeft mensen een goed gevoel, alsof je lekker zit te genieten van de zon met een warm briesje en op de achtergrond een kabbelend beekje met golven en energie. 

De behandeling kan door iedereen anders ervaren worden. De ene voelt de energie als warmte of trillingen, de ander ziet de energie in kleuren en weer een ander merkt hier weinig van maar geeft zich over aan het vertrouwen. 

Veel mensen zullen bij de vraag - Wat is Reiki? een beeld voor zich krijgen van handoplegging.

Bij handoplegging wordt de energie van mensen via de handen doorgegeven. Dit kan je doen bij mensen, dieren en planten. Degene die de hand oplegt fungeert als doorgeefluik van energie. De ontvanger van deze universele levensenergie gebruikt deze energie om zijn of haar lichaam en geest te voeden. zo kan het lichaam terug in balans komen en weer beter worden. Reiki steunt de ontvanger bij datgene wat op dat moment het belangrijkste is. 

Hierdoor zullen kwalen en pijnlijke plekken verminderen en zelfs verdwijnen. Er komt zowel fysiek als emotioneel meer harmonie in het lichaam terug. Soms hebben mensen fysieke pijn doordat er emotionele onbalans is (verdriet, boosheid, stress).

Andersom heeft fysieke pijn weer een negatief effect op emotionele toestand. Door de energie te sturen kunnen blokkades worden weggenomen zodat de samenwerking tussen het emotionele en het fysieke weer in een positieve flow komt.

De ontvanger van Reiki bepaalt bewust of onbewust wat ze met deze energie doen. 

Ze kunnen het genezingsproces zelf beïnvloeden, de gever heeft hier geen invloed op. 

Deze holistische heelmethode kan balans brengen op verschillende niveaus: fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel en emotioneel. 

Een hele mooie ondersteuning hierbij is de Bach Bloesemtherapie

Reiki als heelmethode:

Reiki brengt de energie van de chakra's en het energieveld rondom het lichaam in balans en vermindert fysieke en emotionele klachten. Het vitaliseert zowel lichaam als geest en een behandeling voelt als een liefdevolle ware afgifte van energie. Het bevordert je psychische en geestelijke groei en je leven krijgt een nieuwe kwaliteit.

Reiki is niet bedoeld als vervanger van reguliere geneeswijzen maar is een aanvulling hierop. 

Wanneer men voor de eerste keer een Reiki behandeling krijgt, is het aangeraden om drie behandelingen tamelijk kort na elkaar te hebben. Nadien is het lichaam gewoon om Reiki-energie te ontvangen en kan men gewoon een behandeling vragen wanneer men er behoefte aan heeft. 

Bij een Reiki behandeling werk ik soms ook met kristallen, klankschalen en/of pomanders.

 

 

bottom of page