top of page

Ben jij hoogsensitief? 

Ervaar jij problemen zoals:

 • Moeite hebben met het voelen van je grenzen waardoor je ze niet aangeeft

 • Het gevoel dat je niet meetelt en de ander belangrijker lijkt

 • De neiging om drukke menigtes of verjaardagen te mijden

 • Veel vanuit je verstand beredeneren en piekeren, omdat je bent gaan twijfelen aan je gevoel en intuïtie

 • Een regelmatige of voortdurende vermoeidheid of zelfs totale uitputting

 • Vaak zorgen voor mensen in je omgeving maar niet of nauwelijks voor jezelf

 • Dat emoties en gedachten van anderen een directe weerslag op jouw gevoel hebben

 • Mensen die veel klagen en problemen structureel buiten zichzelf leggen, je heel snel een leeg gevoel geven

 • De ervaring dat niet-hoogsensitieve mensen weinig diepgang hebben en oppervlakkig zijn

Als jij jezelf hierin herkent is de kans heel groot dat je hoogsensitief bent.

Je hoeft natuurlijk niet hoogsensitief te zijn om af en toe overprikkeld te geraken.


In onze huidige maatschappij met alle sociale mediakanalen is het niet zo verwonderlijk dat iedereen wel eens overprikkeld raakt.

Dat maakt ook dat een hoogsensitief persoon het in onze huidige maatschappij heel zwaar kan hebben.

Wat is hoogsensitiviteit of  HSP?

HSP is geen aandoening, het is niet iets dat je “krijgt”.

Het is een persoonlijkheidskenmerk dat aangeboren is.


HSP’ers hebben een anders werkend zenuwstelsel. Er komen meer prikkels binnen en die prikkels worden ook diepgaander verwerkt in de hersenen. De hersenen van HSP’ers werken dus anders.

HSP’ers kunnen zowel intravert als extravert zijn.

HSP’ers hebben soms last van overprikkeling door een teveel aan zintuigelijke prikkels en/of emotionele prikkels. Hierdoor kunnen ze psychosomatische klachten ontwikkelen.

Please-gedrag en perfectionisme komen vaak voor bij HSP’ers.

Wetenschappelijk onderzoek zegt dat ongeveer 20% van de bevolking hoogsensitief is.

Het belangrijkste wetenschappelijk kenmerk is dat HSP’ers prikkels anders verwerken. Hierdoor hebben prikkels een grotere impact.

Pijn wordt harder gevoeld

Geluid wordt harder gehoord.

Emoties worden intenser beleefd.

Licht wordt feller gezien.

Geur wordt indringender geroken.

Enz…

Alle prikkels die binnenkomen via onze zintuigen worden dus intenser beleefd.

Coachen en therapie rond HSP focust zich vaak op zelfzorg, bewustzijn en kiezen voor een authentieker leven.


Eénmaal je jezelf (h)erkent als HSP, kun je ook gebeurtenissen, reacties en zelfs angsten uit het verleden beter plaatsen en relativeren. Het leidt tot een beter zelfinzicht, een sterker zelfbeeld en een steviger zelfvertrouwen. Kortom, het leren kennen van jezelf binnen het kader hoogsensitiviteit, leidt tot een evenwichtiger en aangenamer leven.

Hoe kan ik jou helpen? 

Als HSP-er en HSP-coach kan ik jou op weg helpen om van je hoogsensitiviteit een kwaliteit te maken. Het is een gave die je 100% kan inzetten als jouw kracht. Ik help jou er de toegevoegde waarde van te maken voor jezelf, anderen, de wereld.

Bewustwording is één van de belangrijkste factoren die nodig zijn om rust en balans te verkrijgen. Wanneer er géén bewustwording is, kan dit leiden tot onverklaarbare symptomen.


In één of meerdere sessies, afhankelijk van je eigen wensen en je behoefte, gaan we samen op weg naar:

 • meer rust in je hoofd!

 • bewustwording "ik ben HSP"

 • meer energie en zelfvertrouwen

 • je grenzen moeiteloos stellen

 • beter omgaan met lastige situaties

 • luisteren naar je lichaam waardoor je je beter gaat voelen

 • situaties beter inschatten waardoor je de controle over jezelf of de situatie niet verliest

 • angsten uit het verleden beter plaatsen en relativeren

 • enz...

Wat is coaching?

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de gecoachte door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. 

Kenmerkend voor een coachingstraject is dat de coach door de gecoachte wordt uitgezocht. In het coachingstraject is de coach degene die het leerproces begeleidt en monitort en de cliënt wordt 'gecoacht'. De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als depressie, burn-out of bore-out. 

Coaching - Wikipedia

Prikkels bijten niet

Prikkels kan je niet zomaar wegtoveren. Het belangrijkste is om er mee om te gaan op een manier die bij jou past. Een balans of evenwicht vinden tussen genoeg prikkels krijgen maar ook genoeg tijd voorzien om de prikkels te verwerken. Dat is voor de meeste mensen een moeilijke uitdaging. Maar met genoeg training kan je leren om met prikkels om te gaan zodat je niet het gevoel hebt, dat ze jou bijten.

cactus-versierd-met-oogjes-71324_edited.jpg
bottom of page